Symposium 'Lobbycratie: democratie zonder burgers?'

SYMPOSIUM "Lobbycratie, democratie zonder burgers?" van Kennisnetwerk voor de democratie Lokaal 13, op vrijdag 6 november!

Op 25 juni 2015 vond het symposium "Complexe besluitvorming en democratische legitimiteit" plaats. Prof. Herman Bröring, dr. Jan Lunsing en Jacques Wallage trokken behartigenswaardige conclusies over het (on)democratisch gehalte bij complexe besluitvorming en de verhouding overheid-burger.

Het spanningsveld tussen de wens van de bestuurlijke elite voor "meer slagvaardigheid" en de kwaliteit van onze democratie werd scherp ontleed aan de hand van de windenergie-problematiek.

De Drenthse Commissaris verklaarde op een recent symposium in Amersfoort dat de besluitvorming over windmolenparken "aan elkaar hangt van miscommunicatie" en dat het een "mislukt besluitvormingsproces" is. Professor Bröring verklaarde op een ander symposium, "Prettig contact met de overheid", dat veel burgers het contact met de overheid rond de plaatsing van windmolens zeker niet als prettig ervaren.
Er is dringend behoefte aan een ander democratisch perspectief.
- Moet lokale besluitvorming vanuit het uitgangspunt van subsidiariteit niet veel meer ruimte krijgen? "Centraal wat moet, decentraal wat kan?" Bijvoorbeeld om de EU-doelen voor duurzame energie te halen.
- Hoe komt het dat raadsleden te weinig beleidsruimte ervaren? En dat burgers zich in het kader van formele inspraakprocedures rond windmolens niet gehoord voelen? Ergo, zich in de fuik gezogen voelen van de schijn-inspraak?
- Past een bottom-up aanpak in het openbaar bestuur niet beter in onze democratie en rechtsstaat?
Deze en vele andere vragen komen aan bod op het symposium "Lobbycratie, democratie zonder burgers?" op vrijdag 6 november van 10:00 tot 16:00 (mét lunch) in de raadzaal van de gemeente Aa en Hunze in Gieten.
Studenten zijn van harte welkom! Meld je nu aan via http://www.lokaal13.nl/aanmelden!

Sprekers o.a.:
• Ton Heerts, voorzitter FNV
• Herman Bröring, hoogleraar integrale rechtsbeoefening Rijksuniversiteit Groningen
• Jacques Tichelaar, Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe
Het symposium eindigt met een paneldiscussie met o.a. Tweede Kamerleden.